Svedea företagsförsäkring

svedea företagsförsäkringFörsäkringsbolaget Svedea presenteras på sin hemsida med ”Vi säljer inte försäkringar till alla”. De har istället valt att fokusera på vissa kundgrupper och anpassa försäkringar utifrån dessa. Här kan småföretagare hitta mycket prisvärda försäkringar medan större företag får vända sig till andra försäkringsbolag.

Även när det kommer till bilförsäkring för företag så är Svedea selektiv och ställer en del krav för att försäkringen ska kunna tecknas. Fördelen med detta är att Svedea kan hålla nere priset. Denna lösning verkar vara uppskattad hos försäkringstagarna då 9 av 10 av deras kunder skulle rekommendera dem vidare till andra.

Vilka vänder sig Svedea till?

Det som kännetecknar Svedea är att företagsförsäkringarna är verksamhetsanpassade. Försäkringsbolaget utgår från den SNI-kod (branschkod) som är registrerad på företaget och anpassar därmed försäkringen utifrån de behov som brukar finnas inom denna bransch. Oavsett bransch går det att teckna försäkringen på två nivåer, L och XL.

Svedea riktar sig enbart mot småföretag där omsättningen maximalt är 10 miljoner. Deras största fokus är mot företag inom måleri, entreprenad, handel och konsulttjänster. De har skapat fyra grundläggande försäkringspaket som även kan anpassas efter eget behov.

IT-konsult
Främst för företag inom datakonsultverksamhet och liknande IT-verksamhet.
Organisationskonsult
Organisationskonsulter som exempelvis ger råd, operativt stöd och ledning till företag. Det kan bland annat gälla ledningsfrågor, kostnadsreduceringsfrågor och omstruktureringar.
Målare
Främst för företag inom måleribranschen.
Handel
För mindre företag inom handelsbranschen. Här återfinns både försäljning online, via fysisk butik och liknande.

Även om det inte tydligt framgår på hemsidan så arbetar även Svedea med att försäkra företag inom tillverkning/reparation och byggentreprenad.

I grunden är det något av dessa försäkringspaket som erbjuds när en företagare vill ha offert på företagsförsäkring. Önskas sedan tilläggsförsäkringar eller andra förändringar behöver Svedea kontaktas för en diskussion gällande behov och möjligheter att anpassa försäkringarna.

Vad ingår i försäkringen?

Svedea erbjuder sina kunder två olika försäkringspaket, Large och X-Large. Large ger ett grundläggande skydd med de försäkringsdelar som de allra flesta företag har behov av. Detta paket kan därmed ses som basen medan XL är mer anpassad gällande verksamhet och behov.

Försäkringspaket Large

Large innehåller: Egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring samt rättsskyddsförsäkring.

Försäkringspaket X-Large

Extrakostnadsförsäkring
Vid extrakostnader som uppkommer vid egendomsskada som är ersättningsbar enligt företagsförsäkringen.
Krisförsäkring
Ger hjälp med kristerapi vid psykisk kris.
Kundolycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring för kunder alternativt besökare till företaget.
Tjänstereseförsäkring
Gäller under tjänsteresa och innehåller bland annat försäkring för olycksfall och ersättning vid ekonomisk eller medicinsk invaliditet. Gäller i hela världen.
Överfallsförsäkring
Vid personskada som uppkommer vid överfall.
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Vid ekonomisk förlust när en anställd stjäl eller begår ett brott för att hjälpa någon annan att stjäla eller genomföra ett bedrägeri.
Hyresförlustförsäkring
Vid hyresförlust då hyresintäkter minskar efter en skada på fastigheten som är ersättningsbar enligt företagsförsäkringen.
Kyl- och frysförsäkring
Vid skador som uppkommit på material förvarat i kyl- och frysanläggningar.
Datakonsultansvar
Vid förmögenhetsskada som uppkommit efter felaktiga åtgärder eller efter exempelvis brister i ritningar, utredningar m.m. Försäkringen betalar då det skadeståndskrav som kan ställas mot företaget.
Entreprenadsförsäkring
Anpassad försäkring för företag inom entreprenad, byggnad och installation. Försäkrar exempelvis egendom under transport och på byggnadsområdet.

Ytterligare försäkringsdelar förekommer. Ovan nämnda försäkringsdelar är enbart ett exempel på hur Svedea anpassar försäkringspaketen utifrån den bransch som företaget verkar inom.

Bilförsäkring för företag

På Svedea.se lyfter företaget fram tre fördelar med att välja detta försäkringsbolag. Ett av dessa är ”Vi säljer inte försäkringar till alla”. Detta återspeglar sig även gällande bilförsäkringen. Det finns nämligen fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att bilförsäkringen ska kunna tecknas.

  • Det ska vara en ”vanlig begagnad personbil” alternativt en lätt lastbil. Bilen ska vara 4-25 år gammal
  • Det ska främst vara en enda person som kör bilen.
  • Den huvudsakliga föraren ska vara minst 30 år, vara bosatt i villa alternativt ett radhus och bo i ett område där Svedea anser att skaderisken är låg.
  • Bilen ska användas i likhet med hur en privatägd bil används.
Genom att de har satt relativt snäva kriterier kan en prisvärd försäkring skapas för bilen.

Varför välja Sveda bilförsäkring?

  • Vid skadegörelse eller om skada uppkommer vid djurkollision är det halv självrisk som gäller.
  • Lagning av stenskott är gratis. (Halvförsäkring och helförsäkring)
  • Maskinskada och Allrisk ingår. Maskinskada upp till 8 år och 10 000 mil. (Halv- och helförsäkring)
  • Valbar självrisk på tre nivåer.
  • För att få teckna försäkringen krävs en relativt hög säkerhetsnivå (se ovan). Därmed kan priset generellt hållas nere.

Pris

Fyll i registreringsnummer, försäkringstagare samt om bilen ägs av ett företag eller inte på hemsidan. Därefter kommer en offert presenteras.

Sjukvårdsförsäkring

Någon sjukvårdsförsäkring erbjuds inte av Svedea.

Specialförsäkringar

Svedea erbjuder en rad olika specialförsäkringar, några av dem är:

Drönarförsäkring

I försäkringen ingår flygansvarsförsäkring samt egendomsförsäkring och denna är anpassad för operatörer av drönare. Den första försäkringsdelen täcker vid eventuella skadeståndskrav som riktas mot företaget. Den andra försäkringsdelen försäkrar själva drönaren gällande skada eller stöld. Även tillbehör så som kamera, mätutrustning m.m. omfattas av försäkringen.

Hunddagisförsäkring

En del branscher är så unika att de behöver en specifik utformad företagsförsäkring. En sådan är hunddagis. De som driver ett hunddagis kan därför med fördel teckna hunddagisförsäkringen. Bland annat gäller försäkringen för skador (person- och egendomsskador) som hundar på dagiset är orsak till. Här ingår även en olycksfallsförsäkring för de anställda.

I grunden finns samma försäkringsskydd som i övriga företagsförsäkringar med bland annat egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. De delar som är unika för denna försäkring är däremot bland annat ”Hundägarens Självrisk” samt ”Epedemiavbrotssförsäkring”.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

En VD och en styrelse har personligt ansvar för att ett företag drivs enligt de lagar och regler som gäller. De kan därmed bli personligt skadeståndsskyldiga vid felaktigheter eller försummelser. Försäkringen gäller bland annat för de försvarskostnader som kan uppstå samt det betalningsansvar som kan uppkomma.

Se ditt pris och teckna försäkring

På mindre än 2 minuter kan du få fram ett prisförslag på en företagsförsäkring från Svedea. Ange företagets organisationsnummer och klicka på ”Se ditt pris”. Svedea hämtar då information från öppna register och presenterar ditt företag, och offert, utifrån den SNI-kod som registrerats på företaget. Detta är en kod som anger inom vilken bransch som du är verksam inom. Svedea anger även förväntad omsättning på företaget.

Om Svedea visar fel SNI-kod och därmed presenterar felaktig verksamhet för företaget kan inte offert lämnas online. I detta fall måste försäkringsbolaget kontaktas innan en offert kan skapas.

Är det felaktig omsättning som presenteras kan detta ändras online innan en ny beräkning kan göras gällande pris på deras företagsförsäkring.

Företagsförsäkringen presenteras alltid med två alternativ, ”Large” och ”X-large”. Dessa kan sedan tecknas online genom att information om företaget anges och ansökan skickas in.

Prisexempel:

Ett aktiebolag med SNI-kod 161 (Litterärt och Konstnärligt skapande), med omsättning på 1 miljon per år.

Large1352 kr per år

XL3496 kr per år